top of page

WYTYCZNE

Larpy

 • Każdy twórca może zgłosić dowolną liczbę larpów

 • Larpy posiadające wiele odsłon np. Flamberg, Ziemie Jałowe, New Age itp. powinny zostać zgłoszone jako jedna gra, chyba, że nastąpiły między nimi poważne zmiany w designie, które pozwalają uznać, że były to inne gry pod tą samą nazwą.

 • Artykuły muszą zostać zgłoszone mailem na adres wicher.m@gmail.com według wzoru na dole strony, pliki zdjęć muszą zostać w nim odpowiednio opisane

 • Przyjmowane będą jedynie artykuły spełniające poniższe wymagania

 

Teksty

 • Tekst powinien być w jak najmniejszym stopniu informatywny, a w jak największym skupiać się na kwestiach:

  • co wyróżnia tego larpa ze wszystkich innych

  • jakie emocje wzbudzał

  • co było ogromnym sukcesem lub porażką

  • co było w nim przełomowego dla larpów w Polsce w ogóle

 • Tekst nie powinien:

  • tłumaczyć czym jest larp

 • Tekst powinien być formę "elevator pitch'a" - być pozytywny w przekazie, angażujący i zwięzły

 • Oprócz tekstu musisz przesłać również, w celu publikacji: swoje imię i nazwisko, autorów larpa, datę i miejsce rozegrania larpa, ilość uczestników, ew. link do strony na której można znaleźć więcej informacji.

 • Tekst powinien mieć maksymalnie 200 słów. Krótsze są mile widziane

 • Tekst musisz przesłać w polskiej i angielskiej wersji językowej. Nie mogę zagwarantować profesjonalnej korekty, dlatego upewnij się, że jest dobrej jakości

 • Przesyłając tekst oświadczasz, że jesteś jego autorem lub posiadasz pozwolenie autora do dysponowania nim oraz zgadzasz się na wykorzystanie go na warunkach tu opisanych

 

Zdjęcia

 • Zdjęcia powinny być ładne, fascynować, skupiać się na ludziach i ich emocjach

 • Do każdej gry możesz przesłać 3-5 zdjęć, zaznaczając które jest zdjęciem preferowanym

 • Zdjęcia muszą mieć rozdzielczość co najmniej 300 dpi

 • Zdjęcie powinno mieć największy możliwy rozmiar (preferowane pliki oryginalne, nieedytowane)

 • Zdjęcie musi być pozbawione znaku wodnego czy innego oznaczenia autora

 • Zdjęcia powinny być opisane, kto jest autorem, pod każdym znajdzie się informacja na ten temat

 • Dla zdjęć z przed epoki cyfrowej warunki publikacji ustalane będą indywidualnie

 • Przesyłając zdjęcie oświadczasz, że posiadasz prawa do wykorzystania tego zdjęcia (jesteś autorem lub posiadasz pozwolenie autora) oraz prawa do wykorzystania wizerunku osób na zdjęciu w sposób opisany w tym dokumencie

 • Uwaga! Jeśli Twój larp odbywał się w nieciekawym otoczeniu np. sali lekcyjnej - poszukaj takich zjdjęć które pokazują graczy, ładny kostium, albo ciekawy rekwizyt. Książka ma być albumem, dlatego dobre zdjęcia się koniecznością!

 

Inne larpowe inicjatywy

 • W książce mogą znaleźć się także strony poświęcone nie-larpom (miejscom, konkursom, konwentom, warsztatom) - teksty im poświęcone mogą mieć charakter informacyjny i zawierać np. listę osób którym została przyznana nagroda, lub listę gier, które miały tam miejsce

 • Teksty o nie-larpach mogą być konsultowane indywidualnie

 

Wybór i prace edytorskie

 • Każda gra może znaleźć się w książce, jeżeli przesłane materiały spełnią wymagania jakościowe, w myśl zasady inkluzywności

 • Redakcja zastrzega sobie prawo do zasugerowania poprawki w tekście, ale tekst zostanie opublikowany jedynie za obopólną zgodą - redakcji i autora

 • Gry zostaną ułożone w porządku chronologicznym, według dat ich rozegrania

 

Wydanie

Książka zostanie wydana w kolorze, w twardej oprawie. Cena książki zależeć będzie od jej obszerności. Posiadać będzie ISBN. Plik PDF zostanie udostępniony za darmo.

 

W zależności od ilości zgłoszeń książka może nieznacznie zmienić formę. Przy małej ilości zgłoszeń zamieścimy więcej zdjęć z każdej gry. Przy dużej ilości zgłoszeń, każda gra będzie mieć min. 1.

 

Timeline

15.12.2015 - ogłoszenie naboru

31.12.2015 - koniec naboru

styczeń 2016 - prace edytorskie, oddanie do druku

luty 2016 - ruszy sprzedaż online, udostępnimy plik PDF

19-21.02.2016 - polska premiera (Konferencja Larpowa)

9-14.03.2016 - międzynarodowa premiera (Solmukohta 2016)

 

Zgłoszenie
Wzór zgłoszenia dostępny jest tu. 
Wyślij tekst w tej formie razem ze zdjęciami na maila wicher.m@gmail.com

IDEA

Pomysł książki powstał kilka lat temu inspirowany książką Nordic Larp.

Rozpoczęte prace ciągnęły się w nieskończoność i jasnym stało się dla mnie, że potrzebna jest zmiana formuły. Za wcześnie by stworzyć tak rozbudowane kompendium, na tak wysokim poziomie. 

 

Dlatego stworzymy fotograficzne portfolio polskiej sceny larpowej. Udokumentujemy to, co zostało zrobione i każdy będzie mógł się w to włączyć. Książka zostanie wydana dwujęzycznie, więc będzie to okazja do zaprezentowania swoich gier również za granicą, pokazania, że Polacy nie gęsi i swoje larpy mają. 

 

Każdy larp w książce będzie mieć do dyspozycji 2 strony. Lewą, na której znajdzie się którtki i przemajwiający do wyobraźni tekst (w dwóch językach), oraz kilka podstawowych danych o grze, oraz prawą, gdzie znajdzie się zdjęcie (lub zdjęcia).

 

Prosta, zrozumiała formuła ma sprawić, że będzie to książka, którą ktoś faktycznie przeczyta. Nie ma aspirować do bycia publikacją naukową, ma za to stanowić źródło wiedzy o tym, co się wydarzyło i być fundamentem do kolejnych, bardziej profesjonalnych publikacji.

 

Zgłoszenie larpa w mojej ocenie nie powinno trwać więcej niż 15 minut. 

bottom of page